Kinderalimentatie en moet de stiefouder ook betalen? | STIEFenCO
2516
post-template-default,single,single-post,postid-2516,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,do-etfw,qode-listing-3.0.2,qode-lms-3.0.2,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Kinderalimentatie, betaalt ook de stiefouder?

Stiefouder; moet je dan meebetalen?

Als twee ouders uit elkaar gaan, en er komt een nieuwe partner in beeld, dan heeft dat veel impact. Deze blog gaat over de impact op de financiën voor wat betreft de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie, en de wettelijke verplichting van de nieuwe partner om daarin bij te dragen.

De nieuwe partner kan onderhoudsplichtig worden door 1) te trouwen of 2) een geregistreerd partnerschap aan te gaan met de ouder van de kinderen, of door 3) samen met de ouder van de kinderen het gezag over de kinderen te hebben.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

In de wet is een onderhoudsverplichting opgenomen van de stiefouder voor de kinderen van zijn of haar partner tot dat de kinderen 21 jaar zijn. Wanneer de ouder en de nieuwe partner samenwonen, maakt dat de nieuwe partner nog niet direct onderhoudsplichtig. Ook niet als er als samengesteld gezin wordt samengeleefd en er ‘family life’ is tussen de stiefouder en de kinderen. Wanneer de ouder en de nieuwe partner met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan is de nieuwe partner ‘stiefouder’ en ontstaat er wél een onderhoudsverplichting. Hetgeen effect kan hebben op de hoogte van de kinderalimentatie.

De verplichting voor de stiefouder om bij te dragen in de kosten van de kinderen geldt alleen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de ouder van de kinderen. Eindigt het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan eindigt ook de onderhoudsplicht voor de stiefouder.

De onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die ‘tot het gezin’ van de stiefouder en de ouder behoren. Hieronder vallen ook kinderen die op kamers wonen in verband met studie. Wanneer de stiefouder en de ouder van de kinderen uit elkaar gaan en feitelijk niet meer samenwonen (er hoeft nog geen formele echtscheiding te zijn), eindigt ook de onderhoudsplicht. De kinderen behoren dan niet meer ‘tot het gezin’ en de stiefouder is niet meer verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Gezamenlijk gezag

Heeft de nieuwe partner gezamenlijk met de ouder van de kinderen het gezag, dan is de nieuwe partner ook onderhoudsplichtig, ongeacht of zij wel of niet gehuwd of geregistreerd partners zijn. Het hebben van gezamenlijk gezag, maakt dat de nieuwe partner onderhoudsplichtig is, eveneens tot dat de kinderen 21 jaar zijn. Als dit gezag eindigt, loopt de onderhoudsplicht nog door gedurende de termijn dat het gezamenlijke gezag heeft geduurd. Heeft u bijvoorbeeld drie jaar gezamenlijk gezag gehad, dan loopt de onderhoudsplicht nog drie jaar door nadat het gezamenlijk gezag geëindigd is. Gezamenlijk gezag kan eindigen door een beslissing van de rechtbank of het overlijden van de ouder van de kinderen. Wanneer de ouder en de nieuwe partner uit elkaar gaan, blijft het gezamenlijk gezag gewoonlijk in stand en dus blijft ook de onderhoudsplicht van de nieuwe partner in stand.

Samenloop onderhoudsverplichtingen

Het kan zijn dat er meerdere personen een onderhoudsplicht hebben en kinderalimentatie moeten betalen; beide ouders én een of twee stiefouders. De wet bepaalt daarin geen rangorde, maar het is wel zo dat de omvang van de onderhoudsplicht (hoeveel moet er betaald worden) afhangt van de omstandigheden van het geval en een belangrijke factor daarbij is dat tussen een ouder en een kind een nauwere verwantschap bestaat. Er zal gekeken moeten worden naar de bijzondere verhouding waarin de ouders en stiefouder tot het kind staan.

In het maatschappelijk debat wordt wel gediscussieerd over de onderhoudsverplichting van de stiefouder en de vraag of er niet een primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf, en de onderhoudsplicht van de stiefouder pas in beeld zou moeten komen als de ouders niet in staat zijn de kosten voor de kinderen zelf te betalen. Vooralsnog kent de wet bovenstaande onderhoudsverplichtingen voor nieuwe partners en zal dat impact hebben op de vraag wie welke bijdrage voor de kinderen zal moeten betalen.

Sabina Hussl, familierechtadvocaat bij De Boorder Schoots

publiceerde dit artikel ook via Nieuwe Stap.