Hulp-bij-Samengesteld-gezin-harmonie-energie-stiefcoaches-STIEFenCO-hulp-bij-stiefgezin

Trainingen aan professionals

Professionals en hulpverleners die tijdens hun werk te maken krijgen met:

  • de complexe problematiek van samengestelde gezinnen;
  • de gevolgen van een vechtscheiding op de vorming van een samengesteld gezin;
  • of informatie nodig hebben om te kunnen anticiperen op situaties die te maken hebben met scheiding en samengesteld gezin trainen wij.

 

Omdat wij geloven in maatwerk, bieden wij een drietal inhoudelijke trajecten aan:

  • lezing – algemene kennisoverdracht;
  • workshop – voegt aan algemene kennisoverdracht ook de behandeling van casus en methodieken toe;
  • training – leert professionals en hulpverleners tijdig de problematiek te herkennen, te anticiperen en om te gaan met de problemen van een samengesteld gezin al dan niet in relatie met een (vecht-)scheiding.

 

Wij gaan in op het systeem, de dynamiek, de problematiek en uitdagingen alsmede de toegevoegde waarde van het stiefgezin.  Maar ook wat betekent het voor ieder afzonderlijke deelnemer aan het samengestelde gezin, waar loopt men tegenaan, welke gevolgen geeft het voor kinderen op school, en de relatie (vecht-)scheiding en het samengestelde gezin etc…

 

Wij dragen onze kennis en ervaring meer dan graag over van leraren of docenten, werkgever, werknemer, medewerkers van CJG’s en GGD’s, therapeuten, ambtenaren van gemeenten, vertrouwenspersonen, sportclubs, huisartsen, artsen en verpleegkundigen tot aan politieagenten. Behoor je tot een andere beroepsgroep dan hier vermeld, aarzel dan niet ons je interesse te laten weten.

 

De trainingen worden op locatie in het hele land gegeven. De inhoud wordt in onderling overleg en gericht op de doelgroep met u samengesteld.

Meer weten? Stuur vrijblijvend een informatieverzoek naar info@stiefenco.nl.