Hulp-bij-Samengesteld-gezin-harmonie-energie-stiefcoaches-STIEFenCO-hulp-bij-stiefgezin

STIEFenCO

helpt samengestelde gezinnen verder

Het runnen van een samengesteld gezin valt te vergelijken met topsport, het leidt tot blessures (lees: problemen) als je je onvoldoende voorbereidt. Het gevolg is dat 60% van de samengestelde gezinnen (120.000 gezinnen) uit elkaar gaan. Dit betekent voor alle betrokkenen vaak een 2e scheiding met alle gevolgen van dien. Vragen om hulp betekent investeren in jullie samengestelde gezin, en zo voorkomen jullie onnodige problemen en conflicten.

 

Een goed fundament onder een samengesteld gezin bestaat uit met daadkracht de vertaalslag van adviezen naar uitvoering maken. STIEFenCO brengt dit fundament samen met jullie aan, en wij leren ouder en stiefouder samen te anticiperen en te reageren op valkuilen, problemen en uitdagingen.

Door het verkrijgen van heldere inzichten in invloeden van buitenaf, in verzet en blokkades, in het hoe en waarom van emoties, in communicatiestijlen en communicatiepatronen, en in opvoeding en opvoedingsstijlen. Niet in de laatste plaats, is het noodzaak te investeren in elkaar als maatje en partner.

Heldere adviezen gericht op jullie gezin, moeten jullie binnen 3-5 maanden de balans geven waar jullie naar op zoek zijn. Duurzame verandering begint bij daden.

 

Over het algemeen spreken wij ouder en stiefouder samen. Steeds vaker zien wij dat ouder en ex-partner onze coaching en begeleiding inroepen bij het repareren van barsten en breuken op de ex-partnerlijn.

Missie:
een samengesteld gezin gelukkig en energiek op de rails zetten met een eigen gezinscultuur

Missie:
het schrikbarende aantal van 120.000 (60%) samengestelde gezinnen die het niet redden, drastisch verlagen

STIEFenCO is specialist in samengestelde gezinnen

STIEFenCO is gespecialiseerd in de complexe problematiek van het samengestelde gezin. Wij doen dit no-nonsense en dynamisch. STIEFenCO biedt een samengesteld gezin krachtige en heldere adviezen, en schept orde in de emotionele en opvoedkundige chaos die er ook kan zijn. Wij werken vanuit een uniek STIEFconcept (hier is o.a. het Stiefplan onderdeel van).

 

STIEFenCO werkt via systemische visie met samengestelde gezinnen

In de systeemtherapie wordt er vanuit gegaan dat ieder individu onderdeel is van een systeem (denk aan gezin of relatie). Een ander kenmerk is dat het systeem het individu altijd beïnvloedt en het grote voordeel van systemisch werken is, dat binnen een relatief korte periode een mooie vooruitgang kan worden behaald. Welke methodieken en middelen wij voor jullie gaan inzetten, geven wij bij intake direct aan. Lees verder op ‘Wij bieden jullie‘.

samengesteld-gezin-hulp-logo-laarsjes-stiefenco

De laarzen in ons logo staan voor grote stappen zetten,
divers en kleurrijk, ieder zijn eigen maatje, positief en energiek met de neuzen één kant op.

Dit zeggen onze cliënten