Samenwonen met Samengesteld Gezin? Let hier op! | STIEFenCO.nl
117
page-template-default,page,page-id-117,do-etfw,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Hulp-bij-Samengesteld-gezin-harmonie-energie-stiefcoaches-STIEFenCO-hulp-bij-stiefgezin

Samenwonen samengesteld gezin, een grote stap

Wanneer je relatie met een nieuwe partner steady is, komt de grootste stap aan bod: het samenwonen met samengestelde gezin. Dit is absoluut de grootste stap na een scheiding. Er moet gezorgd worden voor een stabiele basis voor alle gezinsleden: een slaapkamer, eten en drinken en de ruimte voor jezelf. Een stiefgezin brengt daarnaast veel emotie onder één dak, dat niet te vergelijken is met een kerngezin. Daarom behandelt STIEFenCO op deze pagina’s een aantal handige onderwerpen, om ervoor te zorgen dat het samenwonen met het samengestelde gezin eerder slaagt.

 

De Regels van het samenwonen met nieuwe gezin

Iedereen heeft eigen huisregels. Voor opvoeding en voor wat wel en niet mag. In het ene gezin zijn deze strenger dan in het andere. Bij het samenwonen in een samengesteld gezin moet er een evenwicht worden gezocht tussen deze regels. De kinderen van de ene partner mogen bijvoorbeeld onbeperkt televisie kijken en bij de andere partner mogen de kinderen dit maar een uur per dag. Aparte regels toepassen op de kinderen schept verwarring en jaloezie, dus het is belangrijk dat je als ouder steeds een gulden middenweg tracht te vinden. Kinderen die opeens meer regels moeten volgen kunnen dat erg storend vinden en zullen protesteren. Extra regels helpen niet voor kinderen om aan het nieuwe gezin te wennen, waardoor de kans op falen groter wordt.

 

Gezag niet-biologische ouder bij samenwonen

Een van de grootste drempels voor de niet-biologische ouder is gezag uitoefenen over de kinderen van de partner. De biologische ouder kan het moeilijk hebben om kritiek op zijn of haar kinderen en een eventuele berisping van de niet-biologische partner te aanvaarden. Ook de kinderen vinden het niet vanzelfsprekend dat een vreemde plotseling ouderlijk gezag uitoefent. Het is daarom belangrijk dat je in de rol van de ouder groeit en niet van de ene op de andere dag de ouder gaat spelen over stiefkinderen. Zo ontstaan namelijk stiefouder problemen.

samengesteld-gezin-hulp-logo-laarsjes-stiefenco

Hoe gaat het kind om met samenwonen?

Het samenwonen in een samengesteld gezin is voor een kind een immense opgave. Het kind ervaart vooral veel angst en onzekerheid, door de onbekende en onbehaaglijke situatie waar hij of zij in terecht komt. Ze hebben al een groot verlies moeten verwerken en ze zijn angstig om jou op de koop toe te verliezen aan de nieuwe partner. Als de kinderen van je partner er ook nog bij komen, dan kunnen je kinderen het gevoel krijgen dat ze niet meer meetellen. Het komt geregeld voor dat kinderen naast elkaar leven, niets delen en erg op hun territorium zijn gesteld.

 

Het geruststellen van kinderen in de nieuwe gezinssamenstelling
Van een beschermd en vertrouwd leven met eigen ouders, naar een leven met één ouder (om-en-om), naar een volledig nieuwe samenstelling in het samenwonen met het samengestelde gezin. De overgang kan de kinderen enorm overdonderen. Houd daarom rekening met de volgende zaken:

 

  1. Geef je kinderen tijd om te wennen aan de situatie, houd rekening met hun gevoelens en laat ze mee bouwen aan het nieuwe gezin door erover te praten en ze praktische zaken te laten regelen. Denk hierbij aan een kamerverdeling.
  2. Trek stiefkinderen niet voor om je eigen positie te verbeteren ten aanzien van hun. Dit werkt averechts.
  3. Stel je kinderen gerust door te benadrukken dat de relatie onderling niet zal veranderen.
  4. Maak meteen duidelijk dat er regels zijn die door iedereen moeten worden gevolgd, ongeacht de leeftijd.
  5. Communicatie is de sleutel tot succes. Hebben je kinderen vragen, twijfels of hebben ze het even lastig, dan moeten ze altijd bij jou terecht kunnen. Bespreek alle veranderingen in de gezinssituatie om verwarring te voorkomen.

 

Het Ouderschapsplan biedt houvast

Ten tijde van de scheiding of relatiebreuk hebben jullie een ouderschapsplan voor de kinderen opgesteld. Een onderdeel van dit ouderschapsplan is de omgangsregeling. Binnen een samengesteld gezin kunnen meerdere omgangsregelingen worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat een nieuwe, maar vaak hectische gezinssituatie.

 

Het nieuwe gezin wordt een zogenaamd fulltime of parttime samengesteld gezin, waarbij de samenstelling van de gezinsleden sterk kan verschillen. Daarnaast kunnen er binnen deze “nieuwe samengestelde gezinnen” kinderen worden geboren. Voor zowel ouders als kinderen vergt dit een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Nieuwe afspraken over de omgangsregeling zijn soms noodzakelijk.

 

De rol van de stiefouder

Onderdeel van een samengesteld gezin is de stiefouder. Deze stiefvader of stiefmoeder zal zich eveneens met de opvoeding van de stiefkinderen bezighouden. Deze extra inmenging in de opvoeding kan tot wrijving en discussie leiden met de ex-partner. Maak samen goede afspraken over de opvoeding en trek één lijn. Door de afspraken na te komen geven jullie de kinderen zekerheid en veiligheid.

 

Hoe zit het met alimentatie bij samenwonen?

Bij een nieuw samengesteld gezin hoort een nieuwe financiële situatie. Als jullie gaan samenwonen heeft dit invloed op de draagkrachtberekening (wooncomponent) van de alimentatie. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt de nieuwe partner zelfs automatisch stiefouder van de kinderen (thuiswonend en uitwonend). Stiefouders zijn dan net als ouders onderhoudsplichtig. Wanneer jullie een samengesteld gezin vormen is het verstandig opnieuw de kinderalimentatie te laten berekenen.

 

Afspraken vastleggen in plan

Het vormen van een nieuw samengesteld gezin brengt veranderingen met zich mee. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om afspraken op papier te zetten in de vorm van een ouderschapsplan, het zogeheten stiefplan. In het stiefplan staan alle afspraken over jullie normen en waarden, jullie regels, de cultuur en rituelen, de omgangsregeling versus heen-en-weer rooster. De sterke en minder sterke kanten van het nieuwe gezin. Het is verstandig hiervoor een familiemediator en/of stiefcoach in te schakelen. STIEFenCO helpt hierin graag. Bekijk hier wat er in ons stiefplan staat, zodat je een beeld krijgt bij zo’n plan.