Problemen samengesteld gezin .. het kan echt anders!

 

Het is normaal als na de verliefdheidsfase (FASE 1) het samengesteld gezin (of relatie) in een nieuwe fase belandt. Dit is alleen wél het moment van oppassen, van een vinger aan de pols houden. Zaken die er voorheen niet toe deden of in ieder geval niet boven water kwamen drijven, zijn steeds vaker onderwerp van discussie, ruzie of zelfs ergernis (FASE 2). In deze fase biedt ons preventieve ‘STIEFconcept’ uitkomst.

Het ‘STIEFconcept’ is – oneerbiedig gezegd – de ´technische kant´ van het samengesteld gezin. Wat heeft ieder uniek gezin nodig om met elkaar liefdevoller en gelukkiger te zijn.

 

“Samen hebben wij het erg goed, maar met de kinderen erbij zijn er spanningen ..
ook in onze relatie”. 

 

Wat gebeurt er als je ‘FASE 2‘ negeert? Met kunst en vliegwerk draait het samengesteld gezin; van leren omgaan met, negeren, sancties, vluchtgedrag etc.. Het luidt sluipend ‘FASE 3 van pompen of verzuipen in. Tsja .. en dan is het populair gezegd ‘samen aan de bak´.

Herkenbaar?

 

  ruzie over de opvoeding

  gevoel van 2 gezinnen onder 1 dak

  genegeerd worden door .. (vul maar in)

  van verliefd naar relatieproblemen

  opzien tegen komst stiefkind

  gedrag puber veroorzaakt allergievlekken

  continue stroom kritiek op jouw kind

  de ex heb je erbij cadeau gekregen 

  er is geen team ‘wij-samen’

  slecht slapen en stress ervaren

  onzeker over wat wel en wat niet zeggen/doen

  missen van verbinding met je bonuskind

  zo min mogelijk van dit alles mee willen maken

 

Als je dit herkent in jullie gezin en relatie .. is niets doen dan een optie?

Met elkaar bouwen aan INZICHT, MINDSET, ENERGIE en RUST.

 

Hoe het werkt? Vóór jullie eerste afspraak bij ons krijgen jullie de 1e individuele opdracht. De uitwerking en individuele motivatie geeft een mooie inkijk – spannend ook wel – hoe jullie individueel jullie samengesteld gezin ervaren en zien.

Wij stellen vragen, spiegelen, soms confronterend maar altijd respectvol en opbouwend. Reflecterend naar gemaakte keuzes, ervaringen, handige en minder handige acties. Zetten die methodieken in die jullie gaan helpen positieve stappen te zetten. Onderzoekend naar waar jullie kracht ligt en oplossingen biedend om liefdevol met elkaar het leven te leven. Stap samen door op de goede weg richting fase 4 (harmonie).

Na afloop van ieder consult evalueren wij samen en krijgen jullie praktische opdrachten mee om samen thuis uit te werken of – beter nog – direct toe te passen. Wij vergeten uiteraard jullie kinderen niet en zorgen ook voor leuke opdrachten voor hen; als jullie dit willen uiteraard.

Wat hebben jullie geleerd na afronding van het STIEFconcept?

 

Jullie beschikken over inzichten en vaardigheden om verbindend (geweldloos) te communiceren (ja ook de non-verbale communicatie). Noodzakelijk om juist ook de moeilijke gesprekken te kunnen voeren, zonder dat het een strijd wordt. Dit betekent ook leren luisteren en leren omgaan met kritiek. Het stelt jullie in staat om te kunnen reflecteren op het eigen aandeel in de ruzies.

Van een kwetsbare ouder en stiefouder nu een zelfverzekerde ouder en stiefouder. Met elkaar gaan we aan de slag met de 7 kenmerk- en vragenkaarten van het bonusgezin. Durven staan waarvoor je staat (durven corrigeren) maar ook liefdevol verbinden (geen angst voor afwijzing). Wat de do’s & don’ts zijn is voor jullie geen vraag meer maar verkregen kennis.

Je kent elkaars copingstijlen (hoe ga je o.a. om met kwetsbare situaties) en je weet hoe je hier beter (of goed) mee om moet gaan. Accepteren in plaats van iemands karakter verwijten.

Gezinscultuur

 

Als er iets super BELANGRIJK is voor een samengesteld gezin, dan is dit wel een eigen GEZINSCULTUUR.  

Van twee gezinnen onder één dak naar een liefdevoller en gelukkiger gezin met een eigen identiteit. Reacties die wij hierover kregen:


  “wij staan als gezin veel steviger nu wij met elkaar een eigen IDENTITEIT hebben”

  “door met elkaar óók leuke dingen te doen hebben wij VERBINDING weten te creëren”

   “het was lastig ons ertoe te zetten de opdracht te maken, maar het GEVOEL dit samen te doen gaf ons al zoveel rust” 

 

Een gezinsidentiteit is voor ons de ‘kers op de taart‘. Een gezinscultuur is als het cement tussen de bouwstenen die jullie (s)huis stevig neerzet.

Werk aan de winkel ..

 

Gemiddeld genomen hebben jullie binnen 3-6 maanden van ons geleerd hoe jullie gezin in harmonie te vormen, en staat JULLIE gezin als een stevig (t)huis.

 

Een samengesteld gezin is net als topsport INVESTEREN in jezelf, in de condities en in het onderhouden van.