Problemen samengesteld gezin

 

Het harde werken aan het doen slagen van jullie samengesteld gezin wordt niet of onvoldoende beloond.

Niet eenvoudig als na de verliefdheidsfase (fase 1) het samengesteld gezin (of relatie) in een nieuwe fase is beland. Zaken die er ‘vroeger’ niet toe deden of in ieder geval niet boven water kwamen drijven, zijn steeds vaker onderwerp van gesprek, discussie of zelfs ruzie (fase 2).


Denk hierbij aan verschil van opvoeden, mag je wel iets zeggen over het gedrag van je stiefkind, de onvoorwaardelijke bloedband versus de voorwaardelijke stiefband, teveel toegeven aan kinderen uit loyaliteit of schuldgevoel. De invloed van de ex-partner of de vorming van een samengesteld gezin na overlijden en het weer gelukkig mogen en willen zijn, zijn vaak terugkerende vraagstukken die bij ons voorbijkomen.


“Als wij samen zijn gaat het super goed, maar .. het is hommeles als de
kinderen er zijn”

 

Met kunst en vliegwerk draait het samengesteld gezin; van leren omgaan met, negeren, sancties, vluchtgedrag etc.. Het luidt langzamerhand fase 3 van pompen of verzuipen in.

Herkenbaar?

 

“wat moet ik als stiefouder nu wél of juist niet doen”
“wij hebben veel ruzie over de opvoeding”
“ik haat mijn stiefkind!”
hinderlijke invloed van de ex”
“van liefde naar relatieproblemen”
“ik word genegeerd”
“stress is dagelijks aanwezig en functioneer steeds slechter”
“wij zijn zó verschillend”

Hoe losten wij hulpvragen op? Hieronder een aantal voorbeelden.

 

Daar waar het accent van de hulpvraag lag op de manier van communiceren, gaven wij inzicht in geweldvolle verbale én non-verbale communicatiestijlen en -patronen. Door de verkregen inzichten was men zeer goed in staat te reflecteren op óók het eigen aandeel. Hierdoor kwam er lucht en ruimte voor een andere aanpak met elkaar.


Het inzetten van de 7 kenmerkkaarten (incl. de bijbehorende oefeningen) plus de serie gesprekskaarten van samengestelde gezinnen, zorgde voor herkenning en erkenning voor ieders unieke positie én karakter binnen het samengesteld gezin. Van hieruit kon er verder worden gebouwd aan een duurzaam fundament.


E
rvaringen met meer dan 10 jaar therapie en coaching van samengestelde gezinnen, hebben inzichten van onschatbare waarde opgeleverd.  Weten wat niet of beter nog wat juist wél te doen, maken een kwetsbare stiefouder een zelfverzekerde stiefouder. Van loyaliteitsconflicten naar grenzen durven én kunnen stellen.


Ex-partners weer met elkaar in gesprek laten komen, waardoor de problemen binnen het samengesteld gezin als sneeuw voor de zon verdwenen.


Van losse levensstijlen en vergrootte autonomie, bouwden wij met gezinnen aan hun eigen gezinscultuur. Hierdoor ontstonden inspirerende mogelijkheden en verbindingen binnen het gezin. Ook voor ons soms met een brok in de keel.

Wat gaan wij er met elkaar aan doen?

 

Ruim vóór jullie eerste afspraak bij ons krijgen jullie al de 1e individuele opdracht. De uitwerking geeft een mooie inkijk – spannend ook wel – hoe jullie individueel jullie samengesteld gezin zien.


Wij stellen vragen, spiegelen, soms confronterend maar altijd respectvol en opbouwend.
Reflecterend naar gemaakte keuzes, ervaringen, handige en minder handige acties. Onderzoekend naar waar jullie kracht ligt en oplossingen biedend om liefdevol met elkaar het leven te leven. Stap samen door op de goede weg richting fase 4 (harmonie).


Na afloop van ieder consult evalueren wij samen en krijgen jullie praktische opdrachten mee om samen thuis uit te werken of – beter nog – direct toe te passen. Wij vergeten uiteraard jullie kinderen niet en zorgen ook voor leuke opdrachten voor hen; als jullie dit willen uiteraard.

Overzichtelijk traject


Al vanaf jullie 1e afspraak bij ons weet je waar je aan toe bent. Wanneer je weer een vervolgafspraak hebt, met welke opdrachten en wanneer wij jullie ‘los gaan laten’. Gemiddeld genomen staat binnen drie maanden jullie gezin goed op de rails om vol vertrouwen de toekomst samen in te stappen.


Mocht je partner niets voelen voor een coaching – wij maken dit regelmatig mee – investeer dan in jezelf en in jullie gezin, door van jouw kant verandering in gang te zetten. Maak hierdoor al een verschil.

“Wees welkom!”
Mariël ~ Marianne ~ Patrizia ~ Margot ~ Jantien ~ Liselotte ~ Richard ~ Sonja ~ Christel