Problemen samengesteld gezin .. het kan echt anders!

 

Het is niet eenvoudig als na de verliefdheidsfase (fase 1) het samengesteld gezin (of relatie) in een nieuwe fase is beland. Zaken die er voorheen niet toe deden of in ieder geval niet boven water kwamen drijven, zijn steeds vaker onderwerp van gesprek, discussie of zelfs ruzie (fase 2). In deze fase biedt ons preventieve ‘STIEFconcept’ uitkomst.

Het ‘STIEFconcept’ is – oneerbiedig – de technische kant van het samengesteld gezin. Wat heeft ieder uniek gezin nodig om met elkaar liefdevoller en gelukkiger te zijn.

 

“Samen hebben wij het erg goed, maar met de kinderen erbij zijn er spanningen .. ook in onze relatie`. 

 

Met kunst en vliegwerk draait het samengesteld gezin; van leren omgaan met, negeren, sancties, vluchtgedrag etc.. Het luidt langzamerhand fase 3 van pompen of verzuipen in. Ja .. en dan is het echt samen ´aan de bak´.

Herken je jullie situatie .. 
 • ruzie over de opvoeding
 • 2 gezinnen onder 1 dak
 • genegeerd worden door
 • van liefdevol naar relatiegedoe
 • opzien tegen komst stiefkind(eren)
 • continue stroom kritiek op jouw kinderen
 • de ex heb je erbij cadeau gekregen 
 • er is geen team ‘wij-samen’
 • slecht slapen en stress ervaren
 • onzeker over wat wel en wat niet zeggen/doen
 • alle ballen in de lucht zien te houden
 • missen van hulp verbinding bonuskids

 

Als je dit herkent in jullie gezin en relatie .. dan is niets doen geen optie toch? 

Note
De grote valkuil is dat stiefmoeders voor zichzelf hulp zoeken hoe hiermee om te gaan. De problematiek echter is dermate complex in combinatie met alle individuele rugzakken, dat het eerder frustratie en teleurstelling zal opleveren dan succes. Als je van huis uit een pleaser bent, dan is deze uitkomst voor jou eerder een bevestiging ‘zie je wel’ en een pittige uitdaging.

 

Wat gaan wij doen samen met jullie?

 

Vóór jullie eerste afspraak bij ons krijgen jullie de 1e individuele opdracht. De uitwerking en individuele motivatie geeft een mooie inkijk – spannend ook wel – hoe jullie individueel jullie samengesteld gezin ervaren en zien.


Wij stellen vragen, spiegelen, soms confronterend maar altijd respectvol en opbouwend. Reflecterend naar gemaakte keuzes, ervaringen, handige en minder handige acties. Zetten die methodieken in die jullie gaan helpen positieve stappen te zetten. Onderzoekend naar waar jullie kracht ligt en oplossingen biedend om liefdevol met elkaar het leven te leven. Stap samen door op de goede weg richting fase 4 (harmonie).


Na afloop van ieder consult evalueren wij samen en krijgen jullie praktische opdrachten mee om samen thuis uit te werken of – beter nog – direct toe te passen. Wij vergeten uiteraard jullie kinderen niet en zorgen ook voor leuke opdrachten voor hen; als jullie dit willen uiteraard.


Wat hebben jullie geleerd na afronding van het STIEFconcept?

 

Jullie beschikken over de inzichten en vaardigheden om verbindend (geweldloos) te communiceren (ja ook de non-verbale communicatie). Noodzakelijk om juist ook de moeilijke gesprekken te kunnen voeren, zonder dat het een strijd wordt. Dit betekent ook leren luisteren en leren omgaan met kritiek. Het stelt jullie in staat om te kunnen reflecteren op het eigen aandeel in de ruzies.
“Tsja als ik het van die kant hoor, dan begrijp ik veel beter wat er aan de hand was en hoe we het samen hadden kunnen oplossen”.

 

Van een kwetsbare ouder en stiefouder nu een zelfverzekerde ouder en stiefouder. Met elkaar gaan we aan de slag met de 7 kenmerk- en vragenkaarten van het bonusgezin.  Durven staan waarvoor je staat (durven corrigeren) maar ook liefdevol verbinden (geen angst voor afwijzing). Wat de do’s & don’ts zijn is voor jullie geen vraag meer maar verkregen kennis.


Geheel frank en vrij zonder enige ballast het leven met elkaar verder te leven. Kort door de bocht opgeruimd en zonder energielekken waardoor de rust is wedergekeerd. Wij gebruiken hiertoe de methodiek ‘Choose your battles’.


Van twee gezinnen onder één dak nu één geritst gezin zijn onder één dak. Geen gast meer in eigen huis. Wetende wat jullie gezin zo uniek maakt met een geheel eigen identiteit. Wij hebben het dan over een gezinscultuur, het allerbelangrijkste fundament onder een stabiel en duurzaam bonusgezin.


Herkenning en erkenning voor ieders unieke positie én persoonlijkheid binnen jullie gezin. Weten welke copingstijlen (*) er om welke redenen zijn ontstaan en hoe je in het hier en nu je voordeel ermee kunt doen. Je kent je allergievlekken over karakters en situaties en weet beter hoe hiermee om te gaan. Immers .. het verleden kun je niet veranderen.


Dat er situaties zijn dat je juist het gesprek met de ex-partner aangaat om je eigen gezin te helpen vrij te zijn van loyaliteiten en ‘gedoe’ te functioneren.

Gemiddeld genomen hebben jullie binnen 3-6 maanden van ons geleerd hoe jullie gezin in harmonie te vormen, en staat het gezin als een stevig thuis.
Tijdens de vrijblijvende belafspraak luisteren wij vooral naar jullie. Luisteren en vragen stellend om een goede inschatting te kunnen maken van welk maatwerk bij jullie past,  en kosten van de begeleiding. Wij vinden het belangrijk hier transparant in te zijn.

 

Een samengesteld gezin zijn en blijven is topsport.

Stief & Co is sinds 2010 dé family coach voor samengestelde gezinnen, die bereid zijn te investeren in een gelukkiger en liefdevoller gezinsleven.