Problemen samengesteld gezin .. het kan echt anders!

 

Het harde werken aan het doen slagen van jullie samengesteld gezin wordt niet of onvoldoende beloond. Als stiefouder worstel je dagelijks met je positie in het gezin, wat wel en wat niet te doen. Stiefmoeders worden vaak emotioneel geraakt, en stiefvaders zoeken het vaak meer in praktische vragen, oplossingen etc. De biologische ouder is vaak de jongleur in het gezin en houdt zoveel mogelijk ballen in de lucht.


Het is niet eenvoudig als na de verliefdheidsfase (fase 1) het samengesteld gezin (of relatie) in een nieuwe fase is beland. Zaken die er ‘vroeger’ niet toe deden of in ieder geval niet boven water kwamen drijven, zijn steeds vaker onderwerp van gesprek, discussie of zelfs ruzie (fase 2).


Denk hierbij aan verschil van opvoeden, mag je wel iets zeggen over het gedrag van je stiefkind, de onvoorwaardelijke bloedband versus de voorwaardelijke stiefband, teveel toegeven aan kinderen uit loyaliteit of schuldgevoel. De invloed van de ex-partner of de vorming van een samengesteld gezin na overlijden en het weer gelukkig mogen en willen zijn, zijn vaak terugkerende vraagstukken die bij ons voorbijkomen.


“Als wij samen zijn gaat het super, maar het is hommeles als de kinderen er zijn”

 

“Het is pompen of verzuipen”

 

Met kunst en vliegwerk draait het samengesteld gezin; van leren omgaan met, negeren, sancties, vluchtgedrag etc.. Het luidt langzamerhand fase 3 van pompen of verzuipen in.

Herken je jullie situatie .. dan is het tijd voor actie!
 • ruzie over de opvoeding
 • 2 gezinnen onder 1 dak
 • genegeerd worden
 • van liefde naar relatiegedoe
 • opzien tegen komst stiefkind(eren)
 • continue stroom kritiek op jouw kinderen
 • de ex heb je erbij kado gekregen
 • er is geen team wij-samen
 • slecht slapen en stress ervaren
 • onzeker over wat wel en wat niet zeggen/doen
 • alle ballen in de lucht zien te houden
 • missen van verbinding bonuskids
Wat gaan wij doen voor jullie?

 

Vóór jullie eerste afspraak bij ons krijgen jullie de 1e individuele opdracht. De uitwerking en individuele motivatie geeft een mooie inkijk – spannend ook wel – hoe jullie individueel jullie samengesteld gezin ervaren en zien.


Wij stellen vragen, spiegelen, soms confronterend maar altijd respectvol en opbouwend. Reflecterend naar gemaakte keuzes, ervaringen, handige en minder handige acties. Zetten die methodieken in die jullie gaan helpen positieve stappen te zetten. Onderzoekend naar waar jullie kracht ligt en oplossingen biedend om liefdevol met elkaar het leven te leven. Stap samen door op de goede weg richting fase 4 (harmonie).


Na afloop van ieder consult evalueren wij samen en krijgen jullie praktische opdrachten mee om samen thuis uit te werken of – beter nog – direct toe te passen. Wij vergeten uiteraard jullie kinderen niet en zorgen ook voor leuke opdrachten voor hen; als jullie dit willen uiteraard.


Wat hebben jullie geleerd na afronding van het STIEFconcept?

 

Jullie beschikken over de inzichten en vaardigheden om verbindend (geweldloos) te communiceren (ja ook de non-verbale communicatie). Noodzakelijk om juist ook de moeilijke gesprekken te kunnen voeren, zonder dat het een strijd wordt. Dit betekent ook leren luisteren en leren omgaan met kritiek. Het stelt jullie in staat om te kunnen reflecteren op het eigen aandeel in de ruzies.
“Tsja als ik het van die kant hoor, dan begrijp ik veel beter wat er aan de hand was en hoe we het samen hadden kunnen oplossen”.

 

Van een kwetsbare ouder en stiefouder nu een zelfverzekerde ouder en stiefouder. Met elkaar gaan we aan de slag met de 7 kenmerk- en vragenkaarten van het bonusgezin.  Durven staan waarvoor je staat (durven corrigeren) maar ook liefdevol verbinden (geen angst voor afwijzing). Wat de do’s & don’ts zijn is voor jullie geen vraag meer maar verkregen kennis.


Geheel frank en vrij zonder enige ballast het leven met elkaar verder te leven. Kort door de bocht opgeruimd en zonder energielekken waardoor de rust is wedergekeerd. Wij gebruiken hiertoe de methodiek ‘Choose your battles’.


V
an twee gezinnen onder één dak nu één geritst gezin zijn onder één dak. Geen gast meer in eigen huis. Wetende wat jullie gezin zo uniek maakt met een geheel eigen identiteit. Wij hebben het dan over een gezinscultuur, het allerbelangrijkste fundament onder een stabiel en duurzaam bonusgezin.


Herkenning en erkenning voor ieders unieke positie én persoonlijkheid binnen jullie gezin. Weten welke copingstijlen (*) er om welke redenen zijn ontstaan en hoe je in het hier en nu je voordeel ermee kunt doen. Je kent je allergievlekken over karakters en situaties en weet beter hoe hiermee om te gaan. Immers .. het verleden kun je niet veranderen.


Dat er situaties zijn dat je juist het gesprek met de ex-partner aangaat om je eigen gezin te helpen vrij te zijn van loyaliteiten en ‘gedoe’ te functioneren.

Gemiddeld genomen hebben jullie binnen 3-6 maanden van ons geleerd hoe jullie gezin in harmonie te vormen, en staat het gezin als een stevig thuis.|
Tijdens de vrijblijvende kennismaking luisteren wij vooral naar jullie. Luisteren en vragen stellend om een goede inschatting te kunnen maken van duur en kosten van de begeleiding. Wij vinden het belangrijk hier transparant in te zijn.


NB: mocht je partner niets voelen voor een coaching – wij maken dit regelmatig mee – investeer dan in jezelf en in jullie gezin, door van jouw kant verandering in gang te zetten. Maak hierdoor al een groot verschil.

 

Problemen samengesteld gezin .. het kan echt anders en wij zorgen hiervoor.

“Wees welkom!”
Mariël ~ Marianne ~ Patrizia ~ Margot ~ Jantien ~ Liselotte ~ Sonja ~ Christel ~ Sandra ~ Ellen ~ Irma