Missie en kernwaarden Stief & Co

kom meer over ons te weten

Missie

 

Wij ondersteunen samengestelde gezinnen optimaal met kwalitatief uitstekende en innovatieve methodieken. Wij denken in (onderlinge) dynamieken en in samenhang met rationele en emotionele reacties voor duurzame rust en harmonie binnen jullie gezin en relatie. Het traject is overzichtelijk qua inhoud, duur én tegen een vastgesteld tarief.


Wél landelijk werkend maar zeker géén grote – onpersoonlijke – organisatie. Aandacht voor de kracht en kwetsbaarheid van mensen. Soms confronterend maar altijd respectvol. Inspirerend en energiek.

 

Wij vinden het belangrijk de slagingskans van samengestelde gezinnen te verhogen, zodat alle betrokkenen in balans en geluk het maximale uit het leven kunnen halen. Hierdoor wordt voorkomen dat men een 2e scheiding voor de kiezen krijgt. Uit laatste onderzoek blijkt dat 60% van de samengestelde gezinnen het niet redt en/of leert leven met hoe het nu eenmaal is.

 

Profiel van de stiefcoaches van Stief & Co: registermediator MfN of ADR, systeem therapeutisch werker, toegepast psycholoog, professioneel coach, kindbehartiger of relatiecoach en -therapeut.


Wij blijven continue werken aan het verbeteren van onze kwaliteit, kennis en kunde. Intern worden de stiefcoaches getraind in tweewekelijkse verdiepingssessies en houden wij elkaar scherp door intervisie. Uiteraard volgen alle Stief & Co’ ers bijscholing van hun eigen beroepsgroep om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan permanente educatie. Ieder kwartaal ontmoeten wij elkaar in den lande en start de bijeenkomst met een lezing door een gastspreker.

Kernwaarden

 

 • vragen om hulp is een teken van kracht en het nemen van verantwoordelijkheid
 • taboe op problemen samengesteld gezin doorbreken
 • energiek iedere dag nieuwe kansen met daadkracht oppakken
 • acceptatie scheiding als fundament onder het samengesteld gezin
 • samenwerking (indien mogelijk) op de lijn ouders-ex-partners-stiefouders-(stief-)kinderen
 • praktisch, no-nonsense en waar mogelijk met humor
 • efficiënt en effectief met een duurzaam resultaat

 

Uit ervaring weten wij dat een probleem niet stopt na kantoortijd of in het weekend. Wij zijn via WhatsApp voor onze cliënten bereikbaar, doen ook aan online coaching én garanderen een afspraak binnen 7 dagen.

Wij zetten ons volledig in om jullie blijvend gelukkig te laten zijn in het leven dat jullie samenbracht.
Zo werken wij samen met verschillende specialisten in het land:

 • (kinder-) therapeuten
 • kindertolken en kind-traumatherapeuten
 • kindbehartigers
 • stresstherapeuten
 • orthomoleculair artsen, chiropractoren, healers en acupuncturisten
 • scheidingsadviseurs
 • advocaten, notarissen en financieel experts

Wij gaan zorgvuldig met verkregen informatie om. Lees hier de privacyverklaring van Stief  & Co