Masterclass en training

over kenmerken, dynamiek en methodiek

 

Werkgevers en zorgverleners die te maken hebben met:

  • uitval werknemers/werkneemsters door de complexe problematiek van samengestelde gezinnen;
  • cliënten/patiënten die aangeven hulp nodig te hebben omdat zij het niet meer redden;
  • cliënten/patiënten die indirect zorgen hebben over de problemen bij hun (klein-)kinderen;
  • de gevolgen van een (vecht-)scheiding ook op de vorming van een samengesteld gezin van medewerk(sters) en cliënten/patiënten

worden getraind in het voortijdig herkennen én omgaan met de dynamiek van de problematiek van het samengestelde gezin. De gevolgen hiervan op het individu, het gezin, de relatie met de ex-partner, als ook werknemer, hebben een grote impact op het dagelijks functioneren. 

 

Kenniscentrum samengesteld gezin

Binnen ons kenniscentrum hebben wij een tweetal modules voor jullie samengesteld. Afhankelijk van (leer-)doel en investering, kan er worden gekozen voor één module of voor de uitbreiding. Wij gaan in op het systeem, de dynamiek, de problematiek en uitdagingen alsmede de toegevoegde waarde van het stiefgezin.
Maar ook wat betekent het voor ieder afzonderlijke deelnemer aan het samengestelde gezin, waar loopt men tegenaan, uitval op het werk, de gevolgen voor kinderen op school en de relatie (vecht-)scheiding en het samengestelde gezin.

 

Hoe mooi is het om onze kennis met anderen te mogen delen? Met elkaar op weg naar inzicht, handvatten en ondersteuning biedend aan hen die het nodig hebben.

Masterclass

Geschikt voor kennisoverdracht over de kenmerken van het samengesteld gezin.


Duur: 2 uur

Training

Ben je bekend met de kenmerken van het samengesteld gezin? Schuif dan aan bij onze training waar casuïstiek, methodieken en ervaringen centraal staan.
Duur: 6 uur

Voor wie?

Wij dragen onze kennis en ervaring over aan zorgverleners en werkgevers die te maken hebben met samengestelde gezinnen.
Denk hierbij aan praktijkondersteuners en huisartsen, medewerkers CJG, leerkrachten, werkgevers en -nemers, politie en gemeenten.

 

Handig om te weten ..

Wij geven de modules op locaties in heel Nederland en ja uiteraard wordt de inhoud in onderling overleg afgestemd op doel en deelnemers. Wij vinden het altijd weer inspirerend om hierover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend kunnen de modules alleen doorgaan, als er voldoende ruimte is om alle coronamaatregelen en adviezen op te volgen.
Is je interesse gewerkt en wil je meer informatie? Stuur dan
een mail naar info@stiefenco.nl.

“Wellicht tot (online) ziens”
Mariël ~ Marianne ~ Daniëlle ~ Patrizia ~ Margot ~ Jantien ~ Liselotte ~ Rosalie