Werkgevers | Hulpverleners

voor begrip en handvatten dynamiek en problematiek 

 

Werkgevers en hulpverleners die te maken hebben met:

  • uitval werknemers/werkneemsters door de complexe problematiek van samengestelde gezinnen;
  • de gevolgen van een vechtscheiding op de vorming van een samengesteld gezin.

worden getraind in het voortijdig herkennen én omgaan met de dynamiek van de problematiek van het samengestelde gezin. De gevolgen hiervan op de individu, het gezin, de relatie en de omgang met de ex-partner op werknemer/werkneemster te begrijpen.

WIJ BIEDEN:

  • Lezingen  –> algemene kennisoverdracht
  • Workshops  –> casuïstiek en methodieken
  • Trainingen –> leer tijdig de problematiek te herkennen, te anticiperen en om te gaan met de problemen van een samengesteld gezin.

 

Wij gaan in op het systeem, de dynamiek, de problematiek en uitdagingen alsmede de toegevoegde waarde van het stiefgezin.  Maar ook wat betekent het voor ieder afzonderlijke deelnemer aan het samengestelde gezin, waar loopt men tegenaan, uitval op het werk, de gevolgen voor kinderen op school, en de relatie (vecht-)scheiding en het samengestelde gezin.
Het is belangrijk de eerdere levensfase van huwelijk/scheiding mee te nemen in de training.

trainingen-samengesteld-gezin-stiefenco

Wij dragen onze kennis en ervaring over aan een ieder die op enig moment vanuit zijn of haar eigen beroep, te maken krijgt met samengestelde gezinnen.
U kunt hierbij denken aan  praktijkondersteuners en huisartsen, het CJG, scholen, werkgevers en -nemers, politie en gemeenten.

De trainingen worden op locatie in het hele land gegeven. De inhoud wordt in onderling overleg en gericht op de doelgroep met u samengesteld. Meer weten? Stuur vrijblijvend een informatieverzoek naar info@stiefenco.nl.